Prihlášky na štúdium

Externé štúdium - autoopravár
http://souplevoca.sk/sites/default/files/PRIHLASKA_ES_AUTOOPRAVAR.pdf

Externé štúdium - cukrár
http://souplevoca.sk/sites/default/files/PRIHLASKA_ES_CUKRAR.pdf

Externé štúdium - výroba konfekcie
http://souplevoca.sk/sites/default/files/PRIHLASKA_ES_VK.pdf

Denné nadstavbové štúdium - podnikanie v remeslách a službách, strojárstvo
http://souplevoca.sk/sites/default/files/PRIHLASKA_nadstavba_DS_PRaS_STR...

Externé nadstavbové štúdium - podnikanie v remeslách a službách
http://souplevoca.sk/sites/default/files/PRIHLASKA_NS_ES_PRaS.pdf