Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti 2021/2022

Prosíme všetkých žiakov a rodičov, aby sa pri vstupe do školy preukázali týmto vyhlásením.

http://souplevoca.sk/sites/default/files/BEZPRIZNAKOVOST-potvrdenie-2021...