Oznamy

Opravné komisionálne skúšky sa uskutočnia 30. augusta 2017 od 8:00 hod v hlavnej budove školy.

Študijné odbory na školský rok 2017 / 2018

Kritériá pre prijímacie skúšky na školský rok 2017/2018

Informácie o štúdiu

Podrobnejšie informácie sa dozviete na našej druhej stránke sosmplevoca.edupage.org.

Syndikovať obsah